ระบบบำบัดน้ำเสียจากคลองปากหลักและคลองปากบาง เทศบาลป่าตอง จ.ภูเก็ต

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Construction Wetlands)
ออกแบบรายละเอียดและก่อสร้าง
Client:สถานฑูตเดนมาร์ก DANIDA (Danish Government) และ องค์การจัดการน้ำเสีย (WMA)
Location:ระบบบำบัดน้ำเสียรวม เทศบาลป่าตอง จ.ภูเก็ต
Project Data:สามารถบำบัดน้ำสียได้วันละ 2,800 ลบ.ม.

your description your description your description

Location
บริษัท เอ็นไวร์ สแกน จำกัด

Address:53/117-118 หมู่บ้านลภาวัล3 หมู่1
ซอยวัดเสาธงหิน ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี  11140
ประเทศไทย

Contact Us
Email:
envirescan@yahoo.com
nayos.pong@envirescan.com
Telephone: 091-808-4434
Fax: 02-102-8879