ระบบผลิตน้ำประปาและน้ำใช้ในอุตสาหกรรม (Water Treatment System)

ระบบผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำผิวดิน (Water Treatment Plant from Ground Water Source)

ระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำบาดาล (Water Treatment Plant from Underground Water Source)

ระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำกร่อย (Water Treatment Plant from Brackish Water Source)

ระบบผลิตน้ำรีเวอร์ออสโมซิส (Reverse Osmosis System)

ระบบผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่ (Mobile Water Treatment Unit)

Location
บริษัท เอ็นไวร์ สแกน จำกัด

Address:70/5 หมู่ 8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ประเทศไทย

Contact Us
Email:
info@envirescan.com
Telephone: +66 2950 1745
Fax: +66 2950 1746