เครื่องสูบจ่ายสารเคมีเครื่องสูบจ่ายสารเคมี
เป็นเครื่องสูบจ่ายสารเคมีชนิดแผ่นไดอะแฟรม มีทั้งชนิดที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ และแม่เหล็กไฟฟ้า สามารถปรับอัตราการสูบจ่ายได้ตั้งแต่ 0-100% ใช้ได้กับเคมีหลายชนิด

Contact Us
Email:
info@envirescan.com
Telephone: 091-808-4434
Fax: 02-102-8879