เครื่องรีดตะกอน
เครื่องรีดตะกอน
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการรีดน้ำออกจากตะกอน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดการตะกอนอีกทั้งง่ายต่อการใช้งานและการบำรุงรักษาคุ้มค่ากับการลงทุน เหมาะสำหรับโรงงานที่มีเนื้อที่จำกัด

Contact Us
Email:
info@envirescan.com
Telephone: 091-808-4434
Fax: 02-102-8879